Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Fin
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 5 de desembre de 2019, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
 
2. Debat en comissió del Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat (RE número 8.085 i 8.087, BOCV número 34).

3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant del Ple el Dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.

Palau de les Corts Valencianes
València, 26 de novembre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria