Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lugar de celebración
SALA A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 21 de febrer de 2020, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat, corresponent a l’exercici de 2018 (RE número 12.478, BOCV 55).

 • Informe de fiscalització de la Fundació per a la investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana, exercici 2018 (RE número 7.394, BOC número 38).
 • Informe de fiscalització de Ciutat de la Llum, SAU, exercici 2018 (RE número 7.702, BOC número 38).
 • Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), exercici 2018 (RE número 8.049, BOC número 39).
 • Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, exercici 2018 (RE número 8.050, BOC número 39).
 • Informe de fiscalització de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, exercici 2018 (RE número 10.964, BOCV 46).
 • Informe de fiscalització de l’Aeroport de Castelló, exercici 2018 (RE número 11.261, BOCV 49).
 • Informe de fiscalització de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ingressos per transport de viatgers, exercici 2018 (RE número 11.424, BOCV 50).
 • Informe de fiscalització de Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (Vaersa), exercici 2018 (RE número 11.482, BOCV 50).
 • Informe de fiscalització de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, exercici 2018 (RE número 11.657, BOCV 50).
 • Informe de fiscalització del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, exercici 2018 (RE número 12.015, BOCV 52).

3. Informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2018 (RE número 11.895, BOCV 52).

 • Informe de fiscalització de la Universitat Politècnica de València, exercici 2018 (RE número 8.845, BOCV 44).

4. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial, corresponent a l’exercici de 2017 (RE número 121.572, BOCV número 342, IX Legislatura).

5. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de Fiscalització del Síndic de Greuges, exercici 2017 (RE número 124.889, BOCV 22).

6. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de Fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, exercici 2017 (RE número 124.954, BOCV 22).

7. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de Fiscalització del Consell Valencià de Cultura, exercici 2017 (RE número 125.309, BOCV 22).

8. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de Fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, exercici 2017 (RE número 39, BOCV 22).

9. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de Fiscalització del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, exercici 2017 (RE número 1.591, BOCV 22).

10. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de Fiscalització del Compte General de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, corresponent a l’exercici de 2017 (RE número 2.439, BOCV número 20).

11. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de fiscalització «Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts Valencianes de 28 d’abril de 2019» (RE número 3.342, BOCV número 21).

Palau de les Corts Valencianes
València, 11 de febrer de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria