Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 13 d’octubre de 2020, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Compareixença de la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament per a conèixer el procés de reestructuració del sector públic valencià i la seua situació actual, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 13.234).
  3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la reducció de l’IVA als serveis veterinaris, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 14.164, BOCV 68).
  4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la celebració d'una fira del calçat en la IFA, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 15.801, BOCV número 79).
  5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre ajudes al col·lectiu d’autònoms de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 20.107, BOCV número 93).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 6 d’octubre de 2020

 

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria