Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 3 de desembre de 2020, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Debat en comissió del Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat (RE número 24.934, BOCV 115).
  3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant el Ple el Dictamen sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 24 de novembre de 2020

 

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria