Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Fin
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 14 de desembre de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Debat en comissió del Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021 (RE número 24.933, amb correcció d’errades RE número 25.045, BOCV 114 i 116).
  3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant el Ple el Dictamen sobre el Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.

Palau de les Corts Valencianes
València, 1 de desembre de 2020

 

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ 

Galeria