Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 8 de març de 2021, a les 10.00 hores (continuació de la reunió iniciada el dia 9 de febrer), al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

6.    Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a explicar la recomanació general “La via de l’enriquiment injust en el sector públic: ús o abús?”, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 18.215).

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’adopció i la dotació de fons a un pla d’ocupació empresarial valencià per la crisi de la COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 17.065, BOCV número 79).

8.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la regulació dels crèdits renovables i evitar l’existència de deutes que perpetuen el crèdit al consum, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 20.399, BOCV número 96).

9.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’extensió i la flexibilització dels crèdits ICO per a pimes i autònoms afectats per la crisi sanitària de la Pandèmia COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 23.857, BOCV número 112).

10.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre les deduccions fiscals per a les donacions destinades a entitats que fomenten el valencià, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 30.625, BOCV número 143).

Palau de les Corts Valencianes
València, 2 de març de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ 
 

Galeria