Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 14 d’abril de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals corresponent a l’exercici de 2018 (RE número 20.967, BOCV número 96).
  3. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de fiscalització de les universitat públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2019 (RE número 28.644, BOCV número 141).
  4. Debat de les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l’Informe de fiscalització del compte general de la Generalitat, corresponent a l’exercici 2019 (RE número 29.405, BOCV número 134) i a la resta d’informes de fiscalització de les entitats que formen part del compte general de la Generalitat (RE números 24.355, 24.608, 25.793, 28.846, 28.959, 28.992, 29.034, 29.123, 29.402, 29.403 i 29.404).
  5. Compareixença del conseller d’Hisenda i Model Econòmic per a explicar el procediment de pagament del Pla Resistir, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 31.812).
  6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la realització d’un estudi comparatiu de política fiscal, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE números 15.318 i 31.144, BOCV 141).
  7. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la publicació de les balances fiscals de les comunitats autònomes, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 19.086, BOCV número 90).
  8. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre incorporar a les polítiques pressupostàries de la Generalitat el màxim compromís amb la transició ecològica, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 32.235, BOCV número 150).
  9. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'ordenació de les gasolineres en els plans generals d’ordenació urbana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 32.847, BOCV número 153).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 30 de març de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ 
 

Galeria