Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 19 d’octubre de 2021, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Compareixença del vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a explicar la postura del Consell pel que fa a la taxa turística, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 1.780) [Serà substanciada pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic, RE número 4.083].
  3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el desenvolupament de la infraestructura tecnològica centre de processament de dades (data center), presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 31.936, BOCV 150).
  4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre facilitar la conservació del patrimoni cultural i industrial automobilístic, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 40.645, BOCV número 190).
  5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 41.143, BOCV número 195).
  6. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el desenvolupament d'un Pla d'Eficiència Interna de la Generalitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 41.793, BOCV número 195).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 13 d’octubre de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ 
 

Galeria