Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 13 de desembre de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Debat en comissió del Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 (RE número 43.255, BOCV número 199).
  3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant el Ple el Dictamen sobre el Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022.

Palau de les Corts Valencianes
València, 2 de desembre de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ 
 

Galeria