Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 3 d’octubre de 2022, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença del conseller d’Hisenda i Model Econòmic per a explicar l'estat de les ajudes a l'empresa amb càrrec al fons estatal, la seua execució i reintegrament en el seu cas, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 55.279).

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei per a deflactar la tarifa de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 51.629, BOCV número 237).

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre les campanyes comercials sense IVA, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 56.695, BOCV número 263).

Palau de les Corts Valencianes

València, 28 de setembre de 2022

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria