Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 14 de desembre de 2022, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Debat en comissió del Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023 (RE número 62.623, BOCV número 285).
  3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant el Ple el Dictamen sobre el Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023.

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 2 de desembre de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria