Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 12 de desembre de 2023, a les 10.30 hores, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Debat del Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024 (RE número 3.664, BOCV número 20).
  3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant el Ple el Dictamen sobre el Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024.

 

Palau de Les Corts Valencianes
5 de desembre de 2023

 

Llanos Massó Linares 
President
 

Galeria