Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 21 de maig de 2024, a les 10.30 hores, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixença del director general de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a exposar la Memòria d’activitats corresponent a l'exercici 2023 (RE número 15.050, BOCV número 54).

3.    Compareixença del Sr. Gustavo Adolfo Segura Huerta, candidat a la Direcció de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, proposat per Acción Cívica contra la Corrupción (RE número 9.453), Fundació per la Justícia (RE número 9.454) i Observatori Ciutadà contra la Corrupció (RE número 9.498).

4.    Votació del dictamen de la comissió sobre el compliment pel candidat dels requisits que exigeix l’article 26.3 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de creació de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Palau de Les Corts Valencianes
14 de maig de 2024

Llanos Massó Linares
President

Galeria