Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

 

D’acord amb els articles 42 i 65.2 del RC, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 5 de desembre de 2018, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts, amb l’ordre del dia següent:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
 

2. Debat del Projecte de llei, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (RE número 114.717, BOC número 314).

 

3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant el Ple el Dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (RE número 114.717, BOC número 314).
 

Palau de les Corts
València, 27 de novembre de 2018
 
 
 
 
El president

Enric Morera i Català

Galeria