Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 15 d’octubre de 2019, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts, amb l’ordre del dia següent:

 

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
   
 2. Compareixença del conseller d’Hisenda i Model Econòmic per a informar i retre comptes del Pla d’ajust que la Generalitat ha tramès al Ministeri d’Hisenda, corresponent a les comptes pressupostàries per a l’exercici 2019, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 1.686)
   
  Acumulada amb
   
  Compareixença del president del Consell per a explicar quines partides de despesa del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2019 es veuran afectades per les retallades pressupostàries que el Ministeri d'Hisenda exigeix al Consell, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 3.908) [Serà substanciada pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic, RE número 5.052]
   
  Acumulada amb
   
  Compareixença del conseller d'Hisenda i Model Econòmic per a explicar i informar sobre el contingut del Pla Econòmic Financer (PEF) que la Generalitat ha de trametre al Govern d'Espanya, així com per detallar les quanties de cadascuna de les mesures o actuacions a dur a terme recollides en el referit Pla, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 4.616).
   
  Acumulada amb
   

Compareixença del conseller d’Hisenda i Model Econòmic per a  explicar quines partides pressupostàries van a deixar d’executar-se d’ací a final d’any, com també la falta d’execució d’allò pressupostat en inversions, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 5.993)

 

Acumulada amb

 

Compareixença del conseller d’Hisenda i Model Econòmic per a informar sobre les retencions de crèdit a realitzar en els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019 com a conseqüència del bloqueig al Projecte de pressupostos generals de l’Estat, sol·licitada a petició pròpia (RE número 6.018)

 

 

Palau de les Corts Valencianes

València, 8 d’octubre de 2019

 

 

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria