Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda (continuació)

Lloc de celebració
Sala B
Inici
16:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 24 de gener de 2023, a les 10.30 hores, i continuarà el dia 1 de febrer de 2023, a les 16.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Informe d’auditoria de compliment de la legalitat a la Universitat de València, exercici de 2020 (RE número 43.691, BOCV 209). 

3.    Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici de 2020 (RE número 43.697, BOCV 209).

4.    Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, corresponent a l’exercici de 2020 (RE número 56.514, BOCV 262).

5.    Informe d'auditoria de compliment de la legalitat en la Universitat d'Alacant, exercici 2021 (RE número 62.421, BOCV 288).

6.    Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2021 (RE número 62.423, BOCV 288).

7.    Informe de fiscalització de les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i el seu Consell, exercici 2021 (RE número 63.985, BOCV 301).

8.    Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat, exercici 2021 (RE número 67.458):

 • Informe d'auditoria de compliment en matèria de contractació de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana, exercici 2021 (RE número 61.140, BOCV 281).
 • Informe d'auditoria de compliment en matèria de contractació de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR), exercici 2021 (RE número 61.753, BOCV 284).
 • Informe d'auditoria financera de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, exercici 2021 (RE número 63.301, BOCV 295).
 • Informe d'auditoria financera de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, exercici 2021 (RE número 63.302, BOCV 295).
 • Informe d'auditoria de compliment en matèria de subvencions de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), exercici 2021 (RE número 63.726, BOCV 297).
 • Informe d'auditoria de sistemes d'informació de l'Agència Tributària Valenciana, exercici 2021 (RE número 63.936, BOCV 301).
 • Informe d'auditoria de compliment en matèria de contractació i personal del Consorci Hospital General Universitari de València, exercici 2021 (RE número 66.614, BOCV 301).
 • Informe d'auditoria financera i de compliment de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU, exercici 2021 (RE número 66.769, BOCV 301).
 • Informe d'auditoria de compliment en matèria de contractació de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana, exercici 2021 (RE número 67.172, BOCV 303).
 • Informe d'auditoria de compliment en matèria de subvencions de Labora, exercici 2021 (RE número 67.241, BOCV 303).
 • Informe d'auditoria de compliment de legalitat de les ajudes del Pla Resistir Plus, exercici 2021 (RE número 67.263, BOCV 303).
 • Informe d'auditoria de compliment de les subvencions i ajudes de l'Administració de la Generalitat, exercici 2021 (RE número 67.378).
 • Informe d'auditoria de compliment de legalitat en la contractació de l'Administració de la Generalitat, exercici 2021 (RE número 67.409).
 • Informe de fiscalització del Compte de l'Administració de la Generalitat, exercici 2021 (RE número 67.456).

 

Se suspèn la sessió, que es reprendrà el dia 1 de febrer de 2023, a les 16.30h, amb la substanciació del punt següent:

9.    Compareixença del conseller d’Hisenda i Model Econòmic per a explicar l'estat de les ajudes a l'empresa amb càrrec al fons estatal, la seua execució i reintegrament en el seu cas, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 55.279).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 17 de gener de 2023

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria