Comissió d’Educació i Cultura

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

     D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Educació i Cultura a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 16 de juliol de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencians, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’educació amb tecnologies de la informació i la comunicació, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 19.143).
  3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el suport a la tauromàquia, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 19.374).
  4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre bandes de música, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 19.712).

Palau de les Corts Valencianes
València, 7 de juliol de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria