Comissió d'Educació i Cultura

Lloc de celebració
Hemiciclo
Inici
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Educació i Cultura a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 23 de febrer de 2021, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencians, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a retre compte de les mesures que té previst posar en marxa en els centres educatius de la Comunitat Valenciana davant l'evolució de la pandèmia de la COVID-19 a l'inici de l'any 2021, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 29.571).

Acumulada amb

Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a retre compte de l’evolució de la pandèmia als centres educatius i de la implicació de la comunitat educativa valenciana per fer-li front, sol·licitada a petició pròpia (RE número 30.528).

Acumulada amb

Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a donar explicacions sobre les accions que estan duent-se a terme davant de la pandèmia i els efectes de la mateixa en el sistema educatiu valencià, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 30.922).

(*)

3. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Montxo Vicent i Sempere, periodista sord valencianoparlant i professor de Valencià, per a explicar les dificultats i reptes que el col·lectiu de persones sordes de la Comunitat Valenciana troba en l'aprenentatge de la nostra llengua en els diversos nivells educatius, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 7.396).

4. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del director de cinema inclusiu, guionista i investigador, Miguel Ángel Font Bisier, per a explicar com el concepte de cultura accessible pot apropar a les persones a una major participació en la societat, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 13.877).

5. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) per a explicar l'Acord de cooperació per a una normativa inclusiva i unitària, signat al costat de l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos(RE número 14.357).

6. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del director general d'Esport per a retre compte del grau de compliment dels objectius de la Direcció General d'Esport, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 15.597).

7. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del director del Museu Sant Pius V per valorar el funcionament del museu i principals línies d'actuació, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 15.598).

8. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a informar sobre la gestió del seu departament en la crisi sanitària provocada per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana,presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 18.624).

9. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença d’Álvaro Pons, expert en art i membre del Consell Assessor de l’IVAM, per a retre compte de la dimissió en bloc del consell assessor del museu, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 18.764).

10. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de David Pérez, expert en art i membre del Consell Assessor de l’IVAM, per a retre compte de la dimissió en bloc del consell assessor del museu, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 18.765).

11. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Pedro Azara, expert en art i membre del Consell Assessor de l’IVAM, per a retre compte de la dimissió en bloc del consell assessor del museu, pesentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 18.766).

12. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Marta Gil, expert en art i membre del Consell Assessor de l’IVAM, per a retre compte de la dimissió en bloc del consell assessor del museu, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 18.767).

13. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de Lola Jiménez Blanco, expert en art i membre del Consell Assessor de l’IVAM, per a retre compte de la dimissió en bloc del consell assessor del museu, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 18.768).

14. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de José Miguel García Cortés, director de l’IVAM, per a retre compte de la dimissió en bloc del consell assessor del museu, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 18.769).

15. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la delegada de Govern en la Comunitat Valenciana per a explicar l'operatiu adoptat per la Delegació de Govern a València en relació a la concentració de grups d'extrema dreta al barri de Benimaclet de València amb motiu de la festivitat del Dia de la Hispanitat, el passat 12 d'octubre, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 24.298).

16. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la Sra. Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni, per a informar de les actuacions realitzades sobre l’antiga escola d’agrònoms de València per a l’ampliació de l’Hospital Clínic de València, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 29.641).

17. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació per a explicar, desenvolupar i informar el programa Rapsodes 2021, com també per a informar sobre els objectius que es busquen amb aquest programa i els possibles beneficis per a l’alumnat de les escoles valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 30.242, amb correcció d’errades RE número 30.498).

18. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del director de l’IVAM, per a retre compte dels objectius que s'ha marcat després de la recent presa de possessió en el càrrec, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 30.553).

19. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del director del Museu de Belles Arts per a retre compte dels objectius que s'ha marcat després de la recent presa de possessió en el càrrec, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 30.554).

20. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença de la directora general de Cultura i Patrimoni per a retre compte de les polítiques de contractació del Consorci de Museus que han obtingut una opinió desfavorable per la Intervenció de la Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 30.828, amb correcció d’errades RE número 30.861)

 

Palau de les Corts Valencianes

València, 11 de febrer de 2021

 

 

El president

Enric Morera i Català

 

 

(*) 

La Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió de 16 de febrer de 2021, de conformitat amb la Junta de Síndics, ha acordat trametre a la Comissió d’Educació i Cultura l’escrit següent presentat a l’empara de l’article 172 de l’RCV:

  • Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a explicar i informar sobre els protocols sanitaris i de seguretat implementats a les escoles amb els quals es pretén garantir que les aules siguen un lloc lliure de COVID, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 31.294, acumulada amb les compareixences RE números 29.571, 30.528 i 30.922).
Galeria