Comissió d'Educació i Cultura

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Educació i Cultura a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 14 d’octubre de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencians, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a retre compte de les mesures organitzatives de prevenció, higiene i promoció de la salut per al curs 2021-2022 als centres educatius de la Comunitat Valenciana, sol·licitada a petició pròpia (RE número 40.337).

Acumulada amb

Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Esport per a retre compte del procés d'admissió i arranjament escolar per al curs 2021-2022 en els centres docents de la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 34.478).

Acumulada amb

Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a retre compte de la posada en marxa de l'inici del curs escolar 2021-2022, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 40.360).

Acumulada amb

Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a explicar i informar sobre les mesures que s’han pres per part de la conselleria competent de cara a l’inici del curs nou, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 40.398).

Acumulada amb

Compareixença del conseller d’Educació, Cultura i Esport per a exposar la planificació de l’inici del curs acadèmic 2021-2022 als centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 40.587).

3. Compareixença de la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a informar sobre les polítiques de promoció, suport i ajudes en matèria d’innovació, sol·licitada a petició pròpia (RE número 40.514).

Acumulada amb

Compareixença de la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a retre compte de les subvencions de la Generalitat en matèria d’innovació, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 19.875).

Acumulada amb

Compareixença de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per a donar compte de les subvencions relacionades amb el conveni de la Conselleria d'innovació i la Fundació Ellis, dedicada a l'estudi i la promoció de la intel·ligència artificial, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 38.649).

Acumulada amb

Compareixença de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per a explicar l'increment en 5,2 milions d'euros per a finançar les ajudes dirigides a l'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació i els criteris a seguir per al repartiment de l'increment de finançament, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 40.112).

Palau de les Corts Valencianes

València, 28 de setembre de 2021

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria