Comissió d'Educació i Cultura

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Educació i Cultura a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 7 de juny de 2022, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencians, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Debat i votació del dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, d’ordenació de l’exercici de les professions de l’esport a la Comunitat Valenciana (RE número 36.896).

3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant el Ple el Dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, d’ordenació de l’exercici de les professions de l’esport a la Comunitat Valenciana (RE número 36.896).

4. Debat i votació del dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de modificació de la Llei 7/2008, de 13 de juny, de reconeixement de la Universitat Internacional Valenciana (RE número 42.089).

5. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant el Ple el Dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei, de la Generalitat, de modificació de la Llei 7/2008, de 13 de juny, de reconeixement de la Universitat Internacional Valenciana (RE número 42.089).

 

Palau de les Corts Valencianes

València, 31 de maig de 2022

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria