Comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
16:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 19 de novembre de 2019, a les 16.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’establiment de subvencions per a les pimes que participen en els programes de l’Agència Valenciana de la Innovació, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 1.923, BOCV número 22).
3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’elecció adequada del model de gestió d’inspecció tècnica de vehicles, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 5.970, BOCV número 30).
4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el desenvolupament sostenible de les destinacions turístiques valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 5.973, BOCV número 30).

Palau de les Corts Valencianes
València, 12 de novembre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria