Comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 27 d’abril de 2021 a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Compareixença del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a informar sobre el pla d’actuació denominat agilitza per a l’agilització de les traves burocràtiques de l’Administració de la Generalitat i l’impuls de les inversions, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 13.674). Aquesta compareixença serà substanciada per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública segons escrit RE número 16.126.
Acumulada amb
Compareixença de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública per a informar sobre el pla d’actuació denominat Agilitza per a l’agilització de les traves burocràtiques de l’Administració de la Generalitat i l’impuls de les inversions, sol·licitada a petició pròpia (RE número 34.730).
3.    Compareixença del Sr. Andrés García Reche, candidat a la vicepresidència executiva de l'Agència Valenciana de la Innovació (RE número 33.343).

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 d’abril de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria