Comissió d'Indústria i Comerç, Turisme i Noves Teconologies

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 25 d’octubre de 2021 a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la cobertura de la demanda elèctrica mitjançant energies renovables, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 1.922, BOCV número 22 i RE número 3.656 que indica la substanciació davant la Comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies).

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la reactivació del sector del calçat a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 36.726, BOCV número 172).

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la protecció del comerç i la lluita contra la venda il·legal, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 36.715, amb correcció d’errades RE número 36.946, BOCV número 172).

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei per a donar suport al Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 40.988, BOCV número 192).

Palau de les Corts Valencianes

València, 19 d’octubre de 2021

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria