Comissió d'Investigació sobre el deute públic de la Comunitat Valenciana.

Lloc de celebració
Sala C
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de Comissió d’investigació sobre el deute públic de la Comunitat Valenciana, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 20 de maig de 2022, a les 10.00h., en el Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixences que se sol·liciten en compliment del pla de treball aprovat per la comissió:

10.00h:     Sr. Eusebio Monzó Martínez. Assessor en la Universitat Politècnica de València.

11.00h:     Il·lm. Sr. Rafael Beneyto Cabanes. Director general de Tributs i Joc.

12.00h:     Sra. Cristina Herrero Sánchez. Presidenta AIReF.

D’altra banda, cas que algunes d’estes persones no puguen assistir en el dia i hora assenyalats, podran ser substituïdes per altres incloses en el Pla de Treball.

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 10 de maig de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria