Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

D’acord amb els articles 42 i 65.2 de l’RC, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports a la sessió de la comissió que es durà a terme el proper dia 11 de desembre de 2018, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la posada en marxa de les dessaladores de Cabanes i Orpesa, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 89.996, BOC número 260).

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la inclusió del municipi d’Agost en el nou mapa concessional metropolità en autobús per a la comarca de l’Alacantí, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 98.682, BOC número 273).

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’accés dels vianants a l’aeroport de Manises, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 109.741, BOC número 306).

Palau de les Corts

València, 4 de desembre de 2018

 

El president

ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria