Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports

Lugar de celebración
Sala B
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 3 de desembre de 2019, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el manteniment del transport públic a petits municipis, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 2.428, amb correcció d’errades RE número 2.445, BOCV número 22)

3. Compareixença del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a informar sobre la licitació i adjudicació d’obra pública per part del Ministeri de Foment, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 1.928)
Acumulada amb
Compareixença del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a informar sobre la licitació i adjudicació d’obra pública des de la conselleria en l’actual exercici, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 1.929)

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la dotació de majors inversions estatals a les línies de rodalia i de mitjana distància, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 6.038, BOCV número 30)

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la necessària integració de l’AP-7 en la xarxa viaria pública, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 7.335, BOCV número 35)

Palau de les Corts Valencianes
València, 28 de novembre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria