Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
16:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 20 de febrer de 2020, a les 16.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a informar sobre el Pla de rodalia de la Comunitat Valenciana presentat en desembre de 2017 i explicar l’execució del mateix, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 1.927)

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’exclusió de totes les ajudes públiques als condemnats per ocupació il·legal d’habitatges, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 11.962, BOCV número 56)

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la convocatòria de la Comissió de Seguiment del Pla de Rodalia, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 11.763, BOCV número 53)

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el manteniment de l’itinerari de la línia 5 del Tram d’Alacant, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 10.971, BOCV número 49)

6. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença d'Aurelio Martínez Estévez, president de l'Autoritat Portuària de València, per a retre compte del projecte d'ampliació del Port de València, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 8.367)

7. Pronunciament de la comissió sobre la sol·licitud de compareixença del president de Renfe-Operadora, Isaías Táboas Suárez, per a donar explicacions sobre els continus retards i cancel·lacions al servei de rodalia que usen cada dia milers de valencians i valencianes, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 13.657).

Palau de les Corts Valencianes
València, 11 de febrer de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria