Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 20 de maig de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.       Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.       Compareixença del vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per informar sobres les línies generals i estratègiques de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en el període de reconstrucció després de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 i les seues conseqüències socials i econòmiques, sol·licitada a petició pròpia (RE número 17.279)

3.       Compareixença del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a informar sobre les línies generals a desenvolupar per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat durant el període de desescalada, sol·licitada a petició pròpia (RE número 17.280)

Acumulada amb

Compareixença del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a informar sobre les actuacions dutes a terme per la conselleria com a conseqüència de l’alarma sanitària de la Covid-19, sol·licitada a petició pròpia (RE número 16.821)

Acumulada amb

Compareixença del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a informar sobre les mesures adoptades per la conselleria per a combatre l’actual pandèmia de la Covid-19, i en especial, sobre els equips de protecció i test realitzats als treballadors depenents de la conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 17.555)

Palau de les Corts Valencianes

València, 12 de maig de 2020

 

El president

ENRIC MORERA I CATALÀ

 

P.D., el lletrat major

FRANCISCO VISIEDO MAZÓN

(Resolució de Presidència

de 23/4/2020, BOCV 75)

Galeria