Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports

Lugar de celebración
Sala A
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 16 d’octubre de 2020, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior

2.    Compareixença del vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a informar sobre les línies generals en el procés d’elaboració del Pla Hàbitat 20-30, sol·licitada a petició pròpia (RE número 16.119)
Acumulada amb la
Compareixença del vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a explicar el Pla Hàbitat 20-30, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 15.591)
Acumulada amb la
Compareixença del vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a explicar el Pla Hàbitat 20-30, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 15.592)

3.    Compareixença d'Aurelio Martínez Estévez, president de l'Autoritat Portuària de València, per a retre compte del projecte d'ampliació del Port de València, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 8.367)

Palau de les Corts Valencianes
València, 22 de setembre de 2020

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria