Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 24 de novembre de 2020, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el desdoblament de la CV-95 i la CV-91, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 11.963, BOCV número 56)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre millores en el pas de la CV-212 davall la línia fèrria València-Zaragoza, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 14.677, BOCV número 70)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre una delegació institucional de la xarxa de rodalia, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos(RE número 21.863, BOCV número 106)

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la inclusió d’inversions de transport terrestre en el Pla nacional de recuperació i resiliència requerit pel Consell Europeu, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 22.696, BOCV número 110)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre implantació de la Xarxa d'estacionaments de bicicletes, patinets o similars a les parades de transport públic d'alta capacitat, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 23.601, BOCV número 112)

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la millora del servei de rodalies de la línia C3, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 24.132)

Palau de les Corts Valencianes
València, 17 de novembre de 2020

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria