Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports

Lloc de celebració
Sala B
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 13 de juliol de 2021, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixença del vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a informar sobre la seua condició de beneficiari de fons del Govern de Veneçuela a través de la fundació CEPS, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 22.094)
Acumulada amb
Compareixença del conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a explicar i informar sobre el finançament de la Fundació CEPS i els seus beneficiaris, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 22.344, amb correcció d’errades RE número 22.635)

3.    Compareixença del vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a explicar les mesures compreses en el Pla 2.400 d’Habitatge Protegit Públic 2021-2026, sol·licitada a petició pròpia (RE número 34.965)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el transvasament Tajo-Segura, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 11.021, BOCV número 53)

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el tren Xàtiva-Alcoi, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 21.967, BOCV número 106)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'estació de ferrocarril de Massalfassar, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 25.873, BOCV número 127)

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre aplicació de mesures per a la millora del sector de l'habitatge a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 25.903, BOCV número 132)

8.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre un nou model d’habitatge de convivència intergeneracional, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 34.745, BOCV número 159)

9.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el rebuig a l'execució del projecte d'urbanització de Cala Mosca i buscar alternatives viables mediambientalment sostenibles, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 35.611, BOCV número 166)

Palau de les Corts Valencianes
València, 30 de juny de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria