Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 29 de novembre de 2022, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença de la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a retre compte sobre el “Nou Mapa Concessional del Transport Regular de Viatgers per Carretera” que proposa el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana amb una important reducció de serveis d'autobús en la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 59.214).

Acumulada amb

Compareixença de la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a explicar la nova “mobilitat sostenible” del nou mapa concessional del transport regular de viatgers per carretera que pretén implantar el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en la Comunitat Valenciana en el qual es contempla la supressió de desenes de rutes i parades d'autobús, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 60.684).

3. Compareixença del director general de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, per a retre compte de l'Informe de Fiscalització de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl Exercici 2019 realitzat per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 32.063, amb correcció d’errades RE número 32.103), acordada per la comissió en la reunió de 13 d’abril de 2021.

4. Compareixença del president de l'Autoritat Portuària d’Alacant, per a informar sobre les indústries i empreses que operen en “Alicante Port”, sol·licitada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 50.243), acordada per la comissió en la reunió del dia 2 de març de 2022.

5. Compareixença del Sr. Aurelio Martínez Estévez, president de l'Autoritat Portuària de València, per a explicar les suposades irregularitats i la suposada falta de transparència en la permuta fallida de terrenys al navilier Vicente Boluda denunciada per altres grups parlamentaris, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 51.651), aprovada per la comissió en la sessió de 28 de juny de 2022.

6. Compareixença del Sr. Aurelio Martínez Estévez, president de l'Autoritat Portuària de València, per a informar sobre la seua gestió al capdavant de l’organisme públic, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 51.805), aprovada per la comissió en la sessió de 28 de juny de 2022.

Palau de les Corts Valencianes

València, 15 de novembre de 2022

 

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria