Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports

Lloc de celebració
Sala A
Inici
11:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 3 d’abril de 2024, a les 11.00h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’estació intermodal Luceros a Alacant, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 2.985, BOCV número 22).

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la recuperació de l’estació d’Atocha per als trens d’alta velocitat d’Alacant, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 3.772, BOCV número 26).

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre suport al sector del transport de mercaderies per carretera, presentada pel Grup Parlamentari Vox Cortes Valencianas (RE número 11.575, BOCV número 43).

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el parc públic d’habitatge, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 13.691, BOCV número 51).

Palau de Les Corts Valencianes

26 de març de 2024

 

Llanos Massó Linares

President

Galeria