Comissió especial d'estudi de l’assetjament escolar per tal d’impulsar polítiques concretes per a la prevenció i l’actuació davant la violència entre iguals en l’àmbit escolar i la infància

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de Comissió especial d'estudi de l’assetjament escolar per tal d’impulsar polítiques concretes per a la prevenció i l’actuació davant la violència entre iguals en l’àmbit escolar i la infància, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 17 de novembre de 2021, a les 10.30h., en el Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixences que se sol·liciten en compliment del pla de treball aprovat per la comissió:

10.30h: Sr. Rodrigo Hernández Primo, director territorial de la Fundació Save the Children en la Comunitat Valenciana

11.15h: Sra. Diana Díaz Álvarez, directora de les línies d’ajuda de la Fundació ANAR.

12.00h: Sr. Juan Francisco Fernández Hernández, representant del col·lectiu LAMBDA.

D’altra banda, cas que algunes d’estes persones no puguen assistir en el dia i hora assenyalats, podran ser substituïdes per altres incloses en el Pla de Treball.

 

Palau de les Corts Valencianes

València, 2 de novembre de 2021

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria