Comissió especial d'estudi de l’assetjament escolar per tal d’impulsar polítiques concretes per a la prevenció i l’actuació davant la violència entre iguals en l’àmbit escolar i la infància

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de Comissió especial d'estudi de l’assetjament escolar per tal d’impulsar polítiques concretes per a la prevenció i l’actuació davant la violència entre iguals en l’àmbit escolar i la infància, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 26 de gener de 2022, a les 10.30h., en el Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixences que se sol·liciten en compliment del pla de treball aprovat per la comissió:

10.30h: Sr. Adrián Campos Campillo, autor del llibre “El pequeño gigante”.

11.15h: Sr. Francisco García Bacete, catedràtic de Psicologia Evolutiva de la Universitat Jaume I.

12.00h: Sra. Lidón Villanueva Badenes, professora titular de Psicologia Evolutiva de la Universitat Jaume I.

D’altra banda, cas que algunes d’estes persones no puguen assistir en el dia i hora assenyalats, podran ser substituïdes per altres incloses en el Pla de Treball.

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 22 de desembre de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria