Comissió especial d'estudi de les mesures de prevenció de riscos derivats dels forts temporals

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de Comissió especial d'estudi de les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 12 de setembre de 2022, a les 10.00 hores, en el Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixences que se sol·liciten en compliment del pla de treball aprovat per la comissió:

10.00h.: Sr. Joan Francesc Aguado Sáez. Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana.

10.45h.: Sr. Eugenio Jiménez Ferrer. Funcionari del Cos d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de l’Estat.

11.30h.: Sr. Manuel Oliver. Representant de l’Associació de Veïns Mare de Déu del Carme de Nules.

12.15h.: Sr. Antonio Serrano Rodríguez. Associació Interprofessional d’Ordenació del Territori (Fundicot).

13.00h.: Sr. Pedro Tomey Gómez. President de l‘Observatori de Catàstrofes Naturals, Fundació Aon Espanya (Videoconferència).

D’altra banda, cas que algunes d’estes persones no puguen assistir en el dia i hora assenyalats, podran ser substituïdes per altres incloses en el Pla de Treball.

Palau de les Corts Valencianes

València, 6 de setembre de 2022

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria