Comissió especial d'estudi de les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de Comissió especial d'estudi de les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 20 de maig de 2022, a les 10.00 hores, en el Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixences que se sol·liciten en compliment del pla de treball aprovat per la comissió:

10.00h.: Il·lma. Sra. María Luisa Martínez Mora. Directora general de Ports, Aeroports i Costes de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

10.45h.: Il·lm. Sr. Julio Ramón Gómez Vivo. Director general de Medi Natural i Avalucació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

11.30h.: Il·lma. Sra. Celsa Monrós Barahona. Directora general de Canvi Climàtic de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

12.15h.: Il·lm. Sr. Diego Marín Fabra. Director general de Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

13.00h.: Il·lm. Sr. Alberto Rubio Garrido. Director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

D’altra banda, cas que algunes d’estes persones no puguen assistir en el dia i hora assenyalats, podran ser substituïdes per altres incloses en el Pla de Treball.

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 10 de maig de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria