Comissió especial d'estudi de les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de Comissió especial d'estudi de les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 27 de maig de 2022, a les 10.00 hores, en el Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixences que se sol·liciten en compliment del pla de treball aprovat per la comissió:

10.00h.: Il·lm. Sr. José María Ángel Batalla. Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències (Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències) de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

10.45h.: Sr. Juan Ángel Conca Pardo. Gerent d’EPSAR (Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals) de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

11.30h.: Il·lm. Sr. Francesc Colomer Sánchez. President de Turisme Comunitat Valenciana (Secretaria Autonòmica de Turisme).

12.15h.: Sr. Xavier Navarro i Garcia. Director de l’Institut Cartogràfic Valencià de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

13.00h.: Sr. Manuel Civera Salvador. Director de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

D’altra banda, cas que algunes d’estes persones no puguen assistir en el dia i hora assenyalats, podran ser substituïdes per altres incloses en el Pla de Treball.

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 10 de maig de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria