Comissió especial d'estudi sobre discapacitat/diversitat funcional

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió especial d'estudi sobre Discapacitat/Diversitat Funcional, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 31 de maig de 2022, a les 10.00 hores, en el Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixences que se sol·liciten en compliment del pla de treball aprovat per la comissió:

10.00h.:     Sra. Noah Higón Bellver, sobre l’experiència de les malalties rares a la Comunitat Valenciana.

10.40h.:    Sra. María Viu Rodríguez, vicepresidenta d’ACVEL – (lipedema, limfedema, flebedema).

11.20h.:     Representant d’Adacea – (dany cerebral adquirit Alacant).

12.00h.:     Sr. Miguel Ángel Consuegra Panaligan, representant d’AEBHA – (Asociación Espina Bífida e Hidrocefalia Alicante).

12.40h.:     Sr. Francisco Canales Torres, director general d’ADIEM – (Associació per a la defensa i integració del malalt mental).

13.20h.:     Representant d’AFASAF – (síndrome alcoholisme fetal).

14.00h.:    Sr. Pablo García Irles, psicòleg  de l’Associació d’Anilia (Asociación Pro-personas Inteligencia Límite Alicante).

16.00h.:     Sr. Juan Manuel Valdés – president de la Comissió Discapacitat, Buenos Aires (Argentina).

16.40h.:     Sra. Melissa Flores Águila, coordinadora de la Responsabilitat Social Coorporativa en la Universidad de Magallanes, Punta Arenas (Xile).

17.20h.:     Sra. María del Carmen Gironzi – Fundación Gironzi para la Inserción Laboral de Personas con Autismo, Buenos Aires.

3. Ampliació de les compareixences incloses en el pla de treball de la comissió.

D’altra banda, cas que algunes d’estes persones no puguen assistir en el dia i hora assenyalats, podran ser substituïdes per altres incloses en el Pla de Treball.

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 17 de maig de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria