Comissió especial d'estudi sobre els usos de temps per a impulsar polítiques concretes de racionalització dels horaris

Lugar de celebración
SALA A
Inicio
11:45
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

Sessió constitutiva de la Comissió especial d'estudi sobre els usos de temps per a impulsar polítiques concretes de racionalització dels horaris, aprovada pel Ple de les Corts Valencianes mitjançant la Resolució 33/X, el text literal de la qual és el següent:

PLE DE LES CORTS VALENCIANES

El Ple de les Corts Valencianes, en la sessió de 23 d’octubre de 2019, ha debatut la proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre els usos de temps per a impulsar polítiques concretes de racionalització dels horaris, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 4.038, BOCV 23).
 
Finalment, d’acord amb el que hi ha establert en l’article 55 de l’RCV, ha aprovat el text de la iniciativa incorporat en la resolució següent:

RESOLUCIÓ

1. La creació d'una comissió especial d'estudi sobre els usos de temps, per tal d'impulsar polítiques concretes basades en una racionalització dels horaris des d'una perspectiva de gènere i amb l'objectiu de millorar el benestar i la salut de totes les persones. Aquesta comissió especial d'estudi haurà de comptar amb la participació de tots els actors de la societat per tal de fer una anàlisi integral per impulsar una nova cultura del temps.

2. La composició d'aquesta comissió especial d'estudi serà la mateixa que l'establida per a les comissions permanents legislatives.

3. La comissió establirà al seu pla de treball l'organització d'aquesta i el termini de finalització i presentació del dictamen amb les conclusions.

4. Els grups parlamentaris podran proposar les persones que consideren adients i no es podran rebutjar les propostes fonamentades de cap grup.

5. La comissió podrà acordar la incorporació d'especialistes en la matèria perquè assessoren i la sol·licitud d'informes i documentació a la Generalitat i als serveis jurídics de les Corts Valencianes.

Palau de les Corts Valencianes
València, 23 d’octubre de 2019

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

La secretària primera
CRISTINA CABEDO LABORDA

Galeria