Comissió especial d'estudi per a la reconstrucció social, econòmica i sanitària

Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.
Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

COMISSIÓ ESPECIAL D’ESTUDI PER A LA RECONSTRUCCIÓ SOCIAL, ECONÒMICA I SANITÀRIA
 

La reunió de la comissió continuarà el pròxim dia 8 de juliol de 2020, a les 10.00 hores, amb els punts següents:

• Compareixences de:
              10.00 h. Salvador Fabregat Tatay
                             President de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana
              11.00 h. Lola Fernández Rodríguez
                             Presidenta d’EAPN (Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social)
              12.00 h. Rafael Torres García
                             President de Confecomerç CV
              13.00 h. José Luis González Meseguer
                             Portaveu de la PAH València (Plataforma d’Afectats per les Hipoteques)
• Ampliar el termini per a la finalització del treballs de la comissió fins el dia 30 de juliol 2020.
• Obrir un termini fins el proper divendres, 10 de juliol de 2020, perquè pels grups parlamentaris es designe un representant de cadascun d’ells per a formar part de la Ponència què ha de redactar l’Informe. Els representants esmentats podran ser substituïts per altres persones del seu mateix grup.
• Que la ponència es reunisca el dia 16 de juliol per a debatre l’informe en els aspectes socials; el dia 17 de juliol per als aspectes sanitaris; el dia 20 de juliol per als aspectes econòmics; y el dia 22 elevarà l’Informe final que aglutine els esmentats aspectes i aquells altres que considere convenients. En relació amb les esmentades sessions de la Ponència se sol·licita l’anul·lació de les convocatòries de la Comissió dels dies 13 i 17 de juliol.
• El dia 24 de juliol finalitzarà el termini per a la presentació d’esmenes a l’Informe de Ponència, reunint-se el dia 27 de juliol la Comissió per al debat y, si escau, aprovació del corresponent Dictamen.
• Que el termini de presentació de vots particulars al Dictamen de la Comissió serà fins el divendres dia 31 de juliol de 2020, a les 14 hores.

 

Galeria