Comissió especial d'estudi sobre la revisió del model de negoci per a la millora de la competitivitat de la indústria del calçat de la Comunitat Valenciana posant l'accent en la sostenibilitat

Lloc de celebració
Sala B
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió especial d'estudi sobre la revisió del model de negoci per a la millora de la competitivitat de la indústria del calçat de la Comunitat Valenciana posant l’accent en la sostenibilitat, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 26 de setembre de 2022, a les 10.30 hores, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Debat de la proposta o propostes de dictamen i, si escau, aprovació del Dictamen de la Comissió.
3. Designació del o la membre de la comissió que ha de presentar el Dictamen davant del Ple.

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 20 de setembre de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria