Diputació Permanent

Lloc de celebració
Sala de usos múltiples
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

D’acord amb els articles 58, punts 4 i 5, i 59.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats, membres de la Diputació Permanent, a la sessió d’aquest òrgan, que s’iniciarà el pròxim dia 26 d’abril de 2023, a les 10.30h, a la Sala SUM del Palau de Les Corts Valencianes. L'ordre del dia serà el següent:

1.    Validació o derogació del Decret llei 6/2023, de 24 de març, del Consell, pel qual s’estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la gratuïtat temporal per als joves menors de 31 anys en els serveis públics de transport per carretera competència de la Generalitat (RE número 70.879, DOGV 9566).

2.    Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a informar sobre les actuacions dutes a terme per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències en relació amb l’incendi forestal esdevingut a Villanueva de Viver, sol·licitada a petició pròpia (RE números 70.803 i 70.808)
acumulada amb
Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a informar sobre les actuacions que s'estan portant a terme per a extingir l'incendi forestal que està afectant l'interior de la província de Castelló, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunitat Valenciana (RE número 70.985),

acumulada amb

Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a retre compte de les actuacions en matèria d’extinció d’incendis que està portant a terme la conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 71.017),

acumulada amb

Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a retre compte de les actuacions portades a terme per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències en relació amb l’incendi forestal  produït a Villanueva de Viver, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 71.021).

3.    Compareixença de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a informar sobre les actuacions en matèria de prevenció d’incendis, sol·licitada a petició pròpia (RE número 71.014),

acumulada amb

Compareixença de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a informar sobre les actuacions en matèria de prevenció d'incendis realitzades amb anterioritat en la zona afectada per l'incendi forestal de l'interior de la província de Castelló, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 70.985),

acumulada amb

Compareixença de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a retre compte de les actuacions en matèria de prevenció d’incendis que està portant a terme la conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 71.018),

acumulada amb

Compareixença de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a retre compte de les actuacions portades a terme en matèria de prevenció d’incendis forestals, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 71.022).

Palau de Les Corts Valencianes
València, 18 d’abril de 2023

Galeria