Diputació Permanent

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D’acord amb els articles 58, punts 4 i 5, i 59.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats, membres de la Diputació Permanent, a la sessió d’aquest òrgan, que s’iniciarà el pròxim dia 4 de setembre, a les 10.00 h, a l’Hemicicle del Palau de les Corts Valencianes. L'ordre del dia serà el següent:

1. Validació o derogació del Decret llei 12/2020, de 7 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la COVID-19 en els serveis socials valencians (RE núm. 21.858, DOGV 8890).

2. Validació o derogació del Decret llei 13/2020, de 7 d'agost, de declaració de servei públic de titularitat autonòmica de les operacions de selecció i classificació d'envasos Ileugers i residus d'envasos recollits selectivament (RE núm. 21.807 i 21.849, DOGV 8884).

3. Validació o derogació del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (RE núm. 21.873, DOGV 8893).

4. Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a informar de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 a la Comunitat Valenciana i de les mesures adoptades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, sol·licitada a petició pròpia (RE núm. 21.809).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 2 de setembre de 2020

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria