Diputació Permanent

Lugar de celebración
Hemicicle
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D’acord amb els articles 58, punts 4 i 5, i 59.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats, membres de la Diputació Permanent, a la sessió d’aquest òrgan, que s’iniciarà el pròxim dia 25 de gener de 2021, a les 10.30h, a l’Hemicicle del Palau de les Corts Valencianes. L'ordre del dia serà el següent:

PUNT ÚNIC.- Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a informar sobre l’evolució de la pandèmia provocada per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana com també del Pla de vacunació disposat per a fer front a la Covid-19, sol·licitada a petició pròpia (RE número 29.472)

acumulada a,

Compareixença del president del Consell per a explicar en quina situació es troba la Comunitat Valenciana per l'evolució de la Covid-19, l'eficàcia de les mesures adoptades per a la contenció de la pandèmia en el nostre territori durant el període festiu, com també les accions que es pensen dur a terme, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 29.425)

acumulada a,

Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a retre compte de com està duent-se a terme el Pla de vacunació contra la Covid-19 a la Comunitat Valenciana, quins són els objectius fixats pel Consell respecte al nombre de població vacunada en cada moment i la capacitat logística de la qual disposa el nostre sistema públic per a la correcta evolució de la vacunació en la nostra Comunitat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 29.425)

acumulada a,

Compareixença del president del Consell per a retre compte de la situació de la Covid-19 en la nostra Comunitat, les mesures a prendre per a revertir la situació en què es troben els centres sanitaris i hospitalaris, com també del grau d'execució del Pla de vacunació a la població, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 29.435)

acumulada a,

Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a retre compte del Pla de vacunació contra la Covid-19, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 29.446)

acumulada a,

Compareixença del president del Consell per a retre compte de l’estat general de la Comunitat Valenciana en relació amb la situació sanitària i les noves mesures de restricció, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 29.448)

acumulada a,

Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a retre compte dels possibles incompliments de les resolucions sanitàries en la celebració de la Cavalcada de Reis a la ciutat de València celebrada el 5 de gener, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 29.470)

 

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 19 de gener de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria