Diputació Permanent

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
11:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 58, punts 4 i 5, i 59.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats, membres de la Diputació Permanent, a la sessió d’aquest òrgan, que s’iniciarà el pròxim dia 26 de juliol de 2021, a les 11.00h, a l’Hemicicle del Palau de les Corts Valencianes. L'ordre del dia serà el següent:

PUNT ÚNIC.- Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a informar sobre l’evolució de la pandèmia provocada per la COVID-19 en la Comunitat Valenciana, com també de l’evolució del pla de vacunació disposat per fer front a la COVID-19, sol·licitada a petició pròpia (RE número 39.517)

acumulada a,

Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a retre compte de l'empitjorament de la situació sanitària i la gestió dels tocs de queda, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 39.447)

acumulada a,

Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a explicar i informar sobre la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana i de la campanya de vacunació, com també per a explicar les mesures que s'estan duent a terme per a controlar els nous contagis per la COVID-19, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 39.466)

acumulada a,

Compareixença del president del Consell per a informar sobre la situació de crisi a la Comunitat Valenciana a causa de la pandèmia, com també de la situació de Consell de la Generalitat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 39.467, amb correcció d’errades 39.468)

acumulada a,

Compareixença del president del Consell per a explicar en quina situació es troba la Comunitat Valenciana per l'evolució de la COVID-19, l'eficàcia de les mesures adoptades per a la contenció de la pandèmia, com també les accions que pensen dur-se a terme durant el període estival, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 39.469)

acumulada a,

Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a retre compte de com s'està duent a terme el Pla de vacunació contra la COVID-19 a la Comunitat Valenciana, quins són els objectius fixats pel Consell de la Generalitat pel que fa al nombre de població vacunada en cada moment i la capacitat logística de la que disposa el nostre sistema públic per a la correcta evolució de la vacunació en la nostra Comunitat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 39.469)

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 22 de juliol de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria