Diputació Permanent

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 58, punts 4 i 5, i 59.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats, membres de la Diputació Permanent, a la sessió d’aquest òrgan, que s’iniciarà el pròxim dia 18 de gener de 2022, a les 10.00h, a l’Hemicicle del Palau de les Corts Valencianes. L'ordre del dia serà el següent:

1.    Validació o derogació del Decret llei 16/2021, de 3 de desembre, del Consell, de modificació del Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció contra la COVID-19 (RE número 47.675, DOGV 9229 bis)

2.    Validació o derogació del Decret llei 17/2021, de 10 de desembre, del Consell, d'increment de la dotació prevista pel Decret llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònoms, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19 (RE número 48.053, DOGV 9235)

3.    Validació o derogació del Decret llei 18/2021, de 17 de desembre, del Consell, de modificació del Decret llei 12/2020, de 7 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció contra la COVID-19 en els serveis socials valencians (RE número 48.307, DOGV 9239)

4.    Compareixença de la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a explicar l’informe de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, relatiu a la queixa 2101746 remesa pel Síndic de Greuges per resolució de 22 de novembre de 2021, sol·licitada a petició propia (RE número 48.744, amb correcció d’errades RE número 48.767)

acumulada a,

Compareixença del president del Consell per a retre compte dels casos registrats de menors sota la protecció de la Generalitat que han sigut víctimes d'abusos sexuals fins hui i dels protocols duts a terme per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE 48.734)

acumulada a,

Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a explicar i informar sobre els successos ocorreguts a menors, concretament 175, tutelats per la Generalitat que han estat víctimes d'abusos sexuals entre juny de 2020 i juny de 2021, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 48.753)

acumulada a,

Compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a retre compte sobre l'informe relatiu a la queixa 2101746 tramès pel Síndic de Greuges el passat novembre de 2021, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 48.766)

5.    Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública amb la finalitat d'informar de la situació epidemiològica i sanitària en la Comunitat Valenciana, sol·licitada a petició propia (RE número 48.725)

acumulada a,

Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a retre compte de la situació de falta de personal als centres d'atenció primària i als serveis especialment afectats pels casos de COVID, com també la necessitat de la incorporació urgent dels 3.300 sanitaris acomiadats aquest estiu, atès el col·lapse en aquesta sisena ona que estan patint els referits serveis sanitaris, i d’establir un sistema de col·laboració amb les farmàcies de la Comunitat Valenciana per a la realització de test de detecció de COVID, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 48.696)

acumulada a,

Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a explicar i informar sobre la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana i sobre la situació de l’atenció primària, com també per a analitzar els resultats de l’aplicació del passaport COVID, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 48.698)

acumulada a,

Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a retre compte sobre la idoneïtat i justificació de les mesures organitzatives proposades per la Conselleria el 30 de desembre, com també de la situació en què es troben els centres d’atenció primària i hospitals de la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 48.706)

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 11 de gener de 2022

 

La vicepresidenta primera
MARÍA JOSÉ SALVADOR RUBERT

 

Galeria