Diputació Permanent de les Corts Valencianes

Lugar de celebración
Sala d'Usos Múltiples
Inicio
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 D’acord amb els articles 57, punts 4 i 5, i 58.1.6è de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats, membres de la Diputació Permanent, a la sessió que s’iniciarà el pròxim dia 10 d’abril, a les 10.30h, a la Sala d’Usos Múltiples del Palau de les Corts Valencianes. L'ordre del dia serà el següent:

1. Validació o derogació del Decret llei 2/2019, de 22 de febrer, del Consell, pel qual es modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana (RE núm. 124.167 i 124.246, amb correcció d’errades RE núm. 124.225, DOGV 8496)

2. Validació o derogació del Decret llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s'adopten mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana (RE núm. 124.455, DOGV 8514)

3. Validació o derogació del Decret Llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor (RE núm. 124.498, DOGV 8519)

Palau de les Corts Valencianes
València, 2 d’abril de 2019

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria