Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 24 de novembre de 2021, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Designació de la diputada que ha de cobrir la vacant produïda en el Consell Assessor d’RTVE a la Comunitat Valenciana.

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre l'impuls de la descentralització de les institucions i els organismes de l'Estat espanyol, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 42.896, BOCV 203)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre el respecte a la Comunitat Valenciana en les iniciatives que es tramiten davant les Corts Generals, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 43.644, BOCV 206)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre la reforma de la llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 41.233, BOCV 196)

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre el desenvolupament d'un pla d'eficiència interna de la Generalitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 41.792, BOCV 196)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre l’ús de màscares, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 42.062, BOCV 197)

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència per a millorar la qualitat en l'ocupació i per a derogar la reforma laboral de 2012, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 42.946, BOCV 203)

8.    Interpel·lació al conseller d'Educació, Cultura i Esport sobre la política general del Consell en matèria de promoció d’artistes de la Comunitat Valenciana, que formula la diputada Miriam Turiel Mollá, del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 36.253, amb correcció d’errades RE número 36.419, BOCV 167)

9.    Interpel·lació a la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital sobre el Pla plurianual de finançament del sistema universitari de la Comunitat Valenciana, que formula el diputat Fernando Llopis Pascual, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 37.327, BOCV 173)

10.    Interpel·lació al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat sobre la política general del Consell en matèria de peatge en autovies, que formula el diputat Miguel Barrachina Ros, del Grup Parlamentari Popular (RE número 42.535, BOCV 200)

11.    Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

12.    Preguntes 1081 (BOCV 206), 1043 (BOCV 202) 1080 (BOCV 206), 1070 (BOCV 204), 1049, 1065, 1038 (BOCV 202), 953 (BOCV 195), 975 (BOCV 197), 843 (BOCV 173), 1062, 1040 (BOCV 202), 977 (BOCV 197), 1078 (BOCV 206)

Palau de les Corts Valencianes
València, 16 de novembre de 2021

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria