Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 23 de febrer de 2022, a les 10.30h, al Palau de les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent, segons modificació d’acord amb la Junta de Síndics reunida el dia 21 de febrer de 2022:

1.    Dictàmens de la Comissió d’Estatut dels Diputats i les Diputades sobre la compatibilitat de la il·lustre senyora diputada María Luisa Gayo Madera i de l’il·lustre senyor diputat Francisco Javier García Latorre, aprovats en la reunió de 8 de febrer de 2022 (BOCV 226)

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre el suport al pla de recuperació i els fons europeus, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 49.236, BOCV 220)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la recuperació i reforç de l'assistència en atenció primària amb l'especial contractació de metge intern resident (MIR) i d'infermer intern resident (IIR), presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 50.807, BOCV 226)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre els serveis d’atenció a la ciutadania de les entitats de crèdit, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 50.495, BOCV 226)

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre la posada en marxa de mesures per a millorar les condicions laborals dels treballadors autònoms, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 36.866, BOCV 171)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre el transvasament de l'Ebre, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 47.869, BOCV 215)

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre igualtat de drets i l'eliminació de la discriminació per motiu de renda, patrimoni o situació econòmica, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 49.123, BOCV 220)

8.    Interpel·lació a la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica sobre la política general de la Conselleria respecte a la celebració del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia, que formula el diputat Fernando Pastor Llorens, del Grup Parlamentari Popular (RE número 50.861, BOCV 226)

9.    Interpel·lació al vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica sobre la política general del Consell en matèria d'ocupació il·legal d'habitatges de titularitat pública en la Comunitat Valenciana, que formulen la diputada Ana Vega Campos i el diputat Miguel Pascual Pérez, del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 49.252, BOCV 220)

10.    Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general del Consell sobre les residències de majors de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 50.795, BOCV 226)

11.    Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d’Educació, Cultura i Esport sobre les llengües cooficials, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 50.865, BOCV 226)

12.    Preguntes 1.321 (BOCV 224), 1.237 (BOCV 222), 1.110 (BOCV 220), 1.238 (BOCV 222), 1.105 (BOCV 220), 1.372 (BOCV 226), 1.313 (BOCV 224), 1.377 (BOCV 226), 1.198 (BOCV 222), 1.384 (BOCV 226), 1.207 (BOCV 222), 1.355 (BOCV 226), 1.115 (BOCV 220), 1.370 (BOCV 226), 1.203 (BOCV 222)

Palau de les Corts Valencianes
València, 21 de febrer de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

 

Galeria